• ANBI
    • Vanaf 1 januari 2008 is de overheid zich intensiever gaan bemoeien met de goede doelensector en zijn er speciale fiscale regelingen ontstaan zoals de fiscale ANBI regeling voor stichtingen.
    • De Belastingdienst bepaalt of een instelling aangemerkt kan worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Heroes for Heroes heeft deze ANBI status in 2013 ontvangen van de Belastingdienst.
    • Het aanmerken als algemeen nut beogende instelling heeft tot gevolg dat er voor de instelling en haar donateurs een aantal fiscale faciliteiten open staan. Zo zijn donaties aan een stichting Met de ANBI status fiscaal aftrekbaar voor ondernemingen en kunnen nalatenschappen fiscaal gunstig worden gedoneerd.
    • Voor meer informatie over ANBI zie de website.