Algemene voorwaarden indoor cycling marathon

  • Deelname aan de indoor cycling marathon geschiedt geheel op eigen risico.
  • De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor diefstal, schade of persoonlijk letsel.
  • Betaling dient vooraf plaats te vinden, door het totaal bedrag over te maken op rekeningnummer 44.75.03.340 ABN AMRO bank t.n.v. Stichting Heroes for Heroes.
  • Elke deelnemer krijgt alleen op vertoon van een bevestigingsformulier toegang tot de zaal. Mocht je op de dag zelf verhinderd zijn, kun je geen aanspraak maken op terugbetaling.
  • Deelnemers dienen zich correct te gedragen tegenover organisatoren en vrijwilligers.
  • In geval van ongepast taalgebruik of wangedrag worden maatregelen getroffen.
  • Het gebruik van een handdoek is verplicht. Bij het verlaten van de fiets moet deze snel worden afgenomen met de handdoek.
  • Bij de ingebruikname van de fiets dienen de richtlijnen en instructies van de instructeur gevolgd te worden.
  • Beschadiging en misbruik van de fiets wordt verhaald op de deelnemers.
  • Tassen en eigendommen dienen niet naast de fiets geplaatst te worden.
  • Pedalen mogen niet verwisseld worden.
  • Voor alle niet genoemde voorwaarden is het huishoudelijk reglement van het Fitnesscentrum (welke de fiets sponsort) van toepassing. De organisatie behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen door te voeren.